รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง(เสื้อ)

เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง(เสื้อ)

เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง(เสื้อ)(รหัสโอทอป 50140005723842)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง(เสื้อ)

259/8 ม.5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

ติดต่อ : คุณธนิศา โกติละกาล

โทร : 082-9042556

วันที่แก้ไข : 18 ต.ค. 2556