รายละเอียดสินค้าโอทอป

โขลงช้าง 9 เชือก

โขลงช้าง 9 เชือก

โขลงช้าง 9 เชือก (รหัสโอทอป 501200050

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองห้า

188 ม.5 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

ติดต่อ :

โทร : 086-0633279

วันที่แก้ไข : 21 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองห้า