รายละเอียดสินค้าโอทอป

t cho ทีโช ลูกพลับ

t cho ทีโช ลูกพลับ

t cho ทีโช ลูกพลับ (รหัสโอทอป 5009000111377)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

Lee X

296/2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

ติดต่อ : นายกมลศิษฐ์ สุริยะสมพล

โทร : 088 4096943, 089 0784789

วันที่แก้ไข : 22 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป Lee X