รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้งผสมขิง

น้ำผึ้งผสมขิง

น้ำผึ้งผสมขิง (รหัสโอทอป 5019000075107)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท เชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด

193 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ติดต่อ : คุณสงวน เรืองสฃศิ

โทร : 053 420568-9

โทรสาร : 053 420570

อีเมล: cmhealthyrpoduct@forabee.com

วันที่แก้ไข : 22 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป บริษัท เชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด