รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดภูแลเชียงราย

สับปะรดภูแลเชียงราย
  • รหัสสินค้า : 570103-SS003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดภูแลเชียงราย (รหัสโอทอป 57010000643)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สับปะรดภูแล (น.ส.มันทนา จันทร์ศรี)

335 หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

ติดต่อ : น.ส.มันทนา จันทร์ศรี

โทร : 084-8103124

วันที่แก้ไข : 22 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป สับปะรดภูแล (น.ส.มันทนา จันทร์ศรี)