รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดนางแล

สับปะรดนางแล
  • รหัสสินค้า : 570104-M001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดนางแล (รหัสโอทอป 57010044060045)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกระดาษใบสับปะรด

207 ม.10 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อ :

โทร : 085-6189915

วันที่แก้ไข : 28 ต.ค. 2556