รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกกุ้งเสียบเครื่องสด

  • รหัสสินค้า : 840304-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกกุ้งเสียบเครื่องสด (รหัสโอทอป 840300034)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำพริกแม่จิตร

219/2 ม.11 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340

ติดต่อ :

โทร : 081-4151336

อีเมล: mae.jit@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 3 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป น้ำพริกแม่จิตร