รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดภูแล

สับปะรดภูแล
  • รหัสสินค้า : 570104-SK001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดภูแล (รหัสโอทอป 5701000874710)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สับปะรดภูแล (นายชุมพล แสนโกษา)

143 ม.13 ซอย2 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ติดต่อ : นายชุมพล แสนโกษา

โทร : 088-8075178

วันที่แก้ไข : 31 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป สับปะรดภูแล (นายชุมพล แสนโกษา)