รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย

เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย

เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย (รหัสโอทอป 630600130)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

583 หมู่ที่ 10 ถนน สายเอเซีย ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

ติดต่อ : นางสาวสุพัตรา กาวิใจ

โทร : 084-1454511, 055-532256

โทรสาร : 055-532256

วันที่แก้ไข : 29 ต.ค. 2557

สินค้าโอทอป เครื่องเงินแบบมีลวดลาย