รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตรีผลาผงอบแห้งตราวังน้ำผึ้ง

ตรีผลาผงอบแห้งตราวังน้ำผึ้ง

ตรีผลาผงอบแห้งตราวังน้ำผึ้ง (รหัสโอทอป 630300016)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มตรีผลาอบแห้ง

18/2 หมู่ 3 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130

ติดต่อ : นายณรงค์เดช จินะวงษ์

โทร : 081-6757358

วันที่แก้ไข : 29 ต.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มตรีผลาอบแห้ง