รายละเอียดสินค้าโอทอป

สร้อยเทอรคอส์ร้อยเรียงปะการัง

สร้อยเทอรคอส์ร้อยเรียงปะการัง (รหัสโอทอป 321600133)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเครื่องประดับสุรินทร์

66 หมู่ 1 บ้านเขวาสินรินทร์ ตำบลเขวาสินรินทร์ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

ติดต่อ : นางสำราญ งามเลิศ

โทร : 08-1547-7874

วันที่แก้ไข : 4 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มเครื่องประดับสุรินทร์