รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำตาลสดเกยไชย (พาสเจอร์ไรค์)

น้ำตาลสดเกยไชย (พาสเจอร์ไรค์)

น้ำตาลสดเกยไชย (พาสเจอร์ไรค์)(รหัสโอทอป 60030002325706)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด

9/1 หมู่ 6 บ้านเกยไชยใต้ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120

ติดต่อ : นางชูเกียรติ พลไพรินทร์

โทร : 056 353135, 089 567 9768

วันที่แก้ไข : 30 ต.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด