รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำตาลสด

น้ำตาลสด

น้ำตาลสด (รหัสโอทอป 60030003434384)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้และน้ำพืชผักและขนมไทย

21/1 หมู่ 7 บ้านหัวกระทุ่ม ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120

ติดต่อ : นางสาวเสาวลักษณ์

โทร : 081 8863019, 086 2078735

วันที่แก้ไข : 30 ต.ค. 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้และน้ำพืชผักและขนมไทย