รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำฝรั่งสดพาสเจอร์ไรส์

น้ำฝรั่งสดพาสเจอร์ไรส์

น้ำฝรั่งสดพาสเจอร์ไรส์ (รหัสโอทอป 60060001063157)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาดิน

5/2 หมู่ 2 บ้านหาดเสลา ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230

ติดต่อ : นางสำเนียง ศรียะม

โทร : 056 234278, 081 887-9294

วันที่แก้ไข : 30 ต.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาดิน