รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมโมจิไส้ถั่วไข่เค็ม (ขนมไดฟูกุจุฬา)

ขนมโมจิไส้ถั่วไข่เค็ม (ขนมไดฟูกุจุฬา)
  • รหัสสินค้า : 600102-SA004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมโมจิไส้ถั่วไข่เค็ม (ขนมไดฟูกุจุฬา)(รหัสโอทอป 600100176)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หจก.พิมณัฐชา 2000

119 หมู่ที่ 2 ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ติดต่อ : นางวรรณวิไล อัศวรัตน์

โทร : 0-5688-3572, 0-5632-4433

โทรสาร : 0-5632-4433

วันที่แก้ไข : 7 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป หจก.พิมณัฐชา 2000