รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวงอกฮางกล้อง

ข้าวงอกฮางกล้อง
  • รหัสสินค้า : 461603-D002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวงอกฮางกล้อง (รหัสโอทอป 46160000410308)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มข้าวกล้องฮางงอก

122 หมู่ 1 ตำบลโนนนาจาง กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

ติดต่อ : นางกมลวรรณ์ โคตรดี

โทร : 08 7950 0179

วันที่แก้ไข : 8 ต.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มข้าวกล้องฮางงอก