รายละเอียดสินค้าโอทอป

แค็ปหมูสกายแล็ป

  • รหัสสินค้า : 450120-C004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

แค็ปหมูสกายแล็ป (รหัสโอทอป 45010006158880)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตแคปหมูสกายแล็ป

48 หมู่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นางสมหวัง มาสว่าง

โทร : 043 524844

วันที่แก้ไข : 18 พ.ย 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตแคปหมูสกายแล็ป