รายละเอียดสินค้าโอทอป

แหนมเห็ด

แหนมเห็ด
  • รหัสสินค้า : 451806-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

แหนมเห็ด (รหัสโอทอป 45180011083137)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด

190 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งสว่างสามัคคี ตำบลบ้านเขือง กิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : คุณณรงค์ สุบุญสัน

โทร : 085-9261684

วันที่แก้ไข : 18 พ.ย 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด