รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าฝ้าย

ผ้าฝ้าย

ผ้าฝ้าย (รหัสโอทอป 45020005383217)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านเขวาตะคลอง หมู่ 2

77 เขวาตะคลอง หมู่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150

ติดต่อ : นางสพร คูณศิริปัญ

โทร : 081-2609472

วันที่แก้ไข : 18 พ.ย 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านเขวาตะคลอง หมู่ 2