รายละเอียดสินค้าโอทอป

เข็มขัดกะลามะพร้าวปักเส้นไหม

เข็มขัดกะลามะพร้าวปักเส้นไหม

เข็มขัดกะลามะพร้าวปักเส้นไหม (รหัสโอทอป 4520000154923)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก

176 สหชัยพัฒนา หมู่ 10 ตำบลมะบ้า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

ติดต่อ : นายสุรศักดิ์ ดิล

โทร : 08-6523-5789

วันที่แก้ไข : 20 พ.ย 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก