รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมะเม่า (ไวน์มะเม่า)

น้ำมะเม่า (ไวน์มะเม่า) (รหัสโอทอป 450100240)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเมืองไวน์เนอร์รี่

323 หมู่ที่ 6 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดต่อ :

โทร : 08 6862 0829

วันที่แก้ไข : 20 พ.ย 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มเมืองไวน์เนอร์รี่