รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มพอกเสริมไอโดดีน

  • รหัสสินค้า : 490201-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มพอกเสริมไอโดดีน (รหัสโอทอป 490200098)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดมุกดาหาร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทำไข่เค็มพอกเสริมไอโอดีนบ้านด่านมน

48 ด่านมน หมู่ 4 บ้านด่านมน ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

ติดต่อ : นางหนูเรียบ คำนนท

โทร : 08-2876-7589, 0-4261-0145

วันที่แก้ไข : 22 พ.ย 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทำไข่เค็มพอกเสริมไอโอดีนบ้านด่านมน