รายละเอียดสินค้าโอทอป

เค๊กกล้วยหอมทอง

  • รหัสสินค้า : 310401-SC004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เค๊กกล้วยหอมทอง (รหัสโอทอป 310400015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านบ้านขนมเบเกอรี่

461 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

ติดต่อ : คุณปริญญา กอปรสิร

โทร : 08 1264 5169

โทรสาร : 0 4462 2442

วันที่แก้ไข : 12 พ.ย 2556

สินค้าโอทอป ร้านบ้านขนมเบเกอรี่