รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันนมข้าวหญ้าแฝก

น้ำมันนมข้าวหญ้าแฝก

น้ำมันนมข้าวหญ้าแฝก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :105.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
180.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บ้านสมุนไพรสุพิชฌาย์

127 ฤดีเปรม ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ : นางอธิฐาน ชมภู

โทร : 08 1532 0622, 055 440347

วันที่แก้ไข : 14 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป บ้านสมุนไพรสุพิชฌาย์