รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำเสาวรสเพชร 90 %

น้ำเสาวรสเพชร 90 %

น้ำเสาวรสเพชร 90 %

  • ขนาด : 6.00 X 6.00 X 28.70 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1225.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
135.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเจริญสุข

145 ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

ติดต่อ : นางสุภัทรา พูดเพ

โทร : 042-150259 080-0815552

วันที่แก้ไข : 21 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเจริญสุข