รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำเสาวรส 90%

น้ำเสาวรส 90%

น้ำเสาวรส 90%

  • ขนาด : 6.00 X 6.00 X 25.70 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :895.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
108.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเจริญสุข

145 ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

ติดต่อ : นางสุภัทรา พูดเพ

โทร : 042-150259 080-0815552

วันที่แก้ไข : 16 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเจริญสุข