รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำเสาวรส 90%

น้ำเสาวรส 90%

น้ำเสาวรส 90% แพค 6 ขวด

  • ขนาด : 4.00 X 4.00 X 7.20 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1140.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
160.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเจริญสุข

145 ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

ติดต่อ : นางสุภัทรา พูดเพ

โทร : 042-150259 080-0815552

วันที่แก้ไข : 16 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเจริญสุข