รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมงาโหย่วน้ำผึ้ง

ขนมงาโหย่วน้ำผึ้ง
  • รหัสสินค้า : 580101-C005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมงาโหย่วน้ำผึ้ง (รหัสโอทอป 58010006378246)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเมืองสามหมอก

72 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : นางพันธิพา ปิติวุฒิ

โทร : 053 611290, 089 4303219

อีเมล: Jin_Eji@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 8 พ.ย 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเมืองสามหมอก