รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าผ้า

กระเป๋าผ้า

กระเป๋าผ้า (รหัสโอทอป 58030002258140)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีบ้านไทรงาม

3 ม.10 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

ติดต่อ :

โทร : 082-8978689

วันที่แก้ไข : 8 พ.ย 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีบ้านไทรงาม