รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย (รหัสโอทอป 63060013310512)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ทิพวรรณเจมส์

19 ถนนราชการราษฎรดำหริ 2 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

ติดต่อ : นางสาวทิพวรรณ ประกอบกิจ

โทร : 081 8039409

วันที่แก้ไข : 16 ธ.ค. 2556

สินค้าโอทอป ทิพวรรณเจมส์