รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะขามสามรสมีเมล็ด

มะขามสามรสมีเมล็ด
  • รหัสสินค้า : 530503-D004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะขามสามรสมีเมล็ด (รหัสโอทอป 53050001316281)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเสี้ยว หมู่ 1

165 บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

ติดต่อ : นางทัชรีย์ ศรีคำ

โทร : 081-8355249

วันที่แก้ไข : 2 ธ.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเสี้ยว หมู่ 1