รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าปูโต๊ะ

ผ้าปูโต๊ะ

ผ้าปูโต๊ะ (รหัสโอทอป 55090003151048)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดน่าน
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าปูโต๊ะบ้านเชียงโคม

99 ม.2 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160

ติดต่อ :

โทร : 082-1969949

วันที่แก้ไข : 23 ธ.ค. 2556

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าปูโต๊ะบ้านเชียงโคม