รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 53060001513087)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองครบวงจร

218 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 53180

ติดต่อ :

โทร : 089-8573505, 055-486040

วันที่แก้ไข : 3 ธ.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองครบวงจร