รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องเบญจรงค์ลายพิกุลแดง

เครื่องเบญจรงค์ลายพิกุลแดง

เครื่องเบญจรงค์ลายพิกุลแดง (รหัสโอทอป 53010009964795)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านหนองคัน

64 หมู่ 5 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ : คุณอนุสรณ์ ทับเกษม

โทร : 086-2034797

วันที่แก้ไข : 3 ธ.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านหนองคัน