รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มพอกดินจอมปลวกเสริมไอโอดีน

ไข่เค็มพอกดินจอมปลวกเสริมไอโอดีน
  • รหัสสินค้า : 330601-A003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มพอกดินจอมปลวกเสริมไอโอดีน (รหัสโอทอป 330600031)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มไข่เค็มพอกเสริมเกลือไอโอดีนชุมชนโพธิ์ไทร

27 หมู่ 20 บ้านโพธิ์ไทร ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180

ติดต่อ : นายประเสริฐ สุขยา

โทร : 045 675279, 675061

วันที่แก้ไข : 3 ธ.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มไข่เค็มพอกเสริมเกลือไอโอดีนชุมชนโพธิ์ไทร