รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข่้าวกล้องหอมนิลตราเพชรคอรุม

ข่้าวกล้องหอมนิลตราเพชรคอรุม
  • รหัสสินค้า : 530705-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข่้าวกล้องหอมนิลตราเพชรคอรุม (รหัสโอทอป 53070003667267)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม

99 ม.2 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

ติดต่อ :

โทร : 081-0469744

อีเมล: lam9999@hotmail.co.th

วันที่แก้ไข : 3 ธ.ค. 2556

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม