รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะขามแก้ว

มะขามแก้ว
  • รหัสสินค้า : 530801-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะขามแก้ว (รหัสโอทอป 53080002329210)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านแม่เพี้ยน

531/51 ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

ติดต่อ : นางนฤมล อินทร์ทอง

โทร : 0-5543-1092, 08-9839-3128

วันที่แก้ไข : 3 ธ.ค. 2556

สินค้าโอทอป ร้านแม่เพี้ยน