รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 331000053)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านม่วง

86 หมู่ที่ 5 ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อ :

โทร : 08 3372 4967

วันที่แก้ไข : 4 ธ.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านม่วง