รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมครองแครง

ขนมครองแครง
  • รหัสสินค้า : 441202-A111
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมครองแครง

  • ขนาด : 8.00 X 8.00 X 18.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :135.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดมหาสารคาม
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์

153 หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130

ติดต่อ : คุณสมจิต รัตน์รอง

โทร : 08-9937-6287

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์