รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มไอโอดีน

ไข่เค็มไอโอดีน
  • รหัสสินค้า : 320407-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มไอโอดีน (รหัสโอทอป 3204000044589)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีบ้านโนนสำราญ

41 หมู่ที่ 8 บ้านโนนสำราญ ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180

ติดต่อ : คุณทองดา พรหมบุตร

โทร : 044-581334

วันที่แก้ไข : 9 ธ.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีบ้านโนนสำราญ