รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาอบสมุนไพร

ปลาอบสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 770102-K102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาอบสมุนไพร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :500.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
175.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว

46/7 หนองบัว หมู่ 4 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อ : นางสุคนธ์ สุขอนุเ

โทร : 08-1652-1723

วันที่แก้ไข : 1 ก.พ. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว