รายละเอียดสินค้าโอทอป

แครกเกอร์สับปะรด

แครกเกอร์สับปะรด
  • รหัสสินค้า : 770602-O101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

แครกเกอร์สับปะรด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :170.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนพลายงาม

19/19 ถนนพลายงาม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อ : นางอารมย์ ฉิมทอง

โทร : 086-7526030

วันที่แก้ไข : 14 ก.พ. 2556

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนพลายงาม