รายละเอียดสินค้าโอทอป

รองเท้าคลายเมื่อย

รองเท้าคลายเมื่อย

รองเท้าคลายเมื่อย

  • ขนาด : 15.00 X 30.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
1200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสมุนไพรทุ่งทรายทอง

477 เขาพนมกาว หมู่ 9 ป่าแดง-บ้านโรงวัว ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150

ติดต่อ : นายสมนึก จันทร์จร

โทร : 08-1604-2701

วันที่แก้ไข : 15 ก.พ. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสมุนไพรทุ่งทรายทอง