รายละเอียดสินค้าโอทอป

แผ่นประคบสมุนไพรบริเวณเอว

แผ่นประคบสมุนไพรบริเวณเอว

แผ่นประคบสมุนไพรบริเวณเอว

  • ขนาด : 22.00 X 126.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :930.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
1190.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสมุนไพรทุ่งทรายทอง

477 เขาพนมกาว หมู่ 9 ป่าแดง-บ้านโรงวัว ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150

ติดต่อ : นายสมนึก จันทร์จร

โทร : 08-1604-2701

วันที่แก้ไข : 15 ธ.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มสมุนไพรทุ่งทรายทอง