รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมโมจิรวมรส

ขนมโมจิรวมรส
  • รหัสสินค้า : 600102-SA105
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมโมจิรวมรส

  • ขนาด : 15.00 X 15.00 X 4.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :110.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หจก.พิมณัฐชา 2000

119 หมู่ที่ 2 ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ติดต่อ : นางวรรณวิไล อัศวรัตน์

โทร : 0-5688-3572, 0-5632-4433

โทรสาร : 0-5632-4433

วันที่แก้ไข : 26 ก.พ. 2556

สินค้าโอทอป หจก.พิมณัฐชา 2000