รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกปลาร้าบองผัดสุก

น้ำพริกปลาร้าบองผัดสุก
  • รหัสสินค้า : 350103-SA201
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกปลาร้าบองผัดสุก 3 กระปุก/1 แพ็ค

  • ขนาด : 6.50 X 20.50 X 16.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1065.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
199.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก

เลขที่ 158 บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

ติดต่อ : นางอรุณี พรหมสุข

โทร : 08 72414761

วันที่แก้ไข : 21 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก