รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวสารหอมมะลิ

ข้าวสารหอมมะลิ
  • รหัสสินค้า : 600908-SB002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวสารหอมมะลิ (รหัสโอทอป 60090002637423)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

โรงสีเจริญภัณฑ์

583/1 หมู่ 6 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220

ติดต่อ :

โทร : 056-259318

วันที่แก้ไข : 25 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป โรงสีเจริญภัณฑ์