รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำปรุงรสขมดีวัว น้องซัน

น้ำปรุงรสขมดีวัว น้องซัน
  • รหัสสินค้า : 601401-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำปรุงรสขมดีวัว น้องซัน (รหัสโอทอป 60140000221539)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำปรุงรสขมดีวัว

393 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เปิน กิ่งอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 60150

ติดต่อ : นายซ๊าส อ่อนพุทธา

โทร : 081-3248658

โทรสาร : 056-887109

อีเมล: mhozas@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 25 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป น้ำปรุงรสขมดีวัว