รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตุงประสาท 7 ชั้น

ตุงประสาท 7 ชั้น

ตุงประสาท 7 ชั้น (รหัสโอทอป 55050001455569)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดน่าน
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
2900.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชย

85 หมู่ 3 บ้านดอนไชย ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120

ติดต่อ : นางถนอม ทีฆาวงศ์

โทร : 081 3667323, 089 9987517

วันที่แก้ไข : 25 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชย