รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มไอโอดีน

ไข่เค็มไอโอดีน
  • รหัสสินค้า : 661203-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มไอโอดีน (รหัสโอทอป 66120000331760)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองหญ้าปล้อง

218 หนองหญ้าปล้อง หมู่ 2 ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ติดต่อ : นางเกษมศรี เมืองสุข

โทร : 087 7398257

วันที่แก้ไข : 26 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองหญ้าปล้อง